Сутність, етапи. Елементи (їх взаємозвязок) макрофінансового бюджетування

Предыдущая123456789101112131415Следующая

Поняття макрофінансового бюджетування означає визначення найбільш доцільних і реалістичних джерел формування, напрямів і способів використання фінансових ресурсів держави (макрорівень, саме тому і назва - макрофінансове бюджетування). Воно має на меті такий розподіл обмежених фінансових ресурсів держави, який би максимально задовольняв суспільні потреби згідно їх пріоритетності.

Предметом макрофінансового бюджетування є сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі застосування різноманітних технологій бюджетування для підвищення ефективності й результативності використання бюджетних ресурсів.

Об'єктом макрофінансового бюджетування у широкому розумінні є "бюджет". Суб'єктами бюджетування є всі установи та організації в особі їх фахівців, задіяні в бюджетному процесі.

Цикл бюджетування розпочинається у процесі розробки, аналізу і відбору програм, які необхідно реалізувати головному розпоряднику для досягнення цілей

Суб’єкти макрофінансового бюджетування.

Суб'єктами бюджетування є всі установи та організації в особі їх фахівців, задіяні в бюджетному процесі, а саме:

1) законодавчі (представницькі) органи влади. В Україні це Верховна Рада України, яка в результатів розгляду законопроекту про державний бюджет на відповідний рік приймає рішення про його схвалення і таким чином видатки, затверджені в Законі, набувають форму бюджетних призначень для відповідних розпорядників бюджетних коштів;

2) органи, наділені бюджетними повноваженнями - орган виконавчої влади, відповідальний за розробку та впровадження державної політики, яким в Україні є Кабінет Міністрів України, та Міністерство фінансів України - відповідальне за розробку та реалізацію бюджетної політики, в т.ч. бюджет;

3) органи державного фінансового контролю - в Україні це Рахункова палата, Державна контрольно-ревізійна служба, які здійснюють оцінку напрямів витрачання та ефективності бюджетних видатків;

4) розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів, які виконують ряд функцій і завдань за рахунок бюджетних коштів, іншими словами - виконують бюджетні програми і приймають участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету на наступні періоди.


5295000509946607.html
5295054938588739.html
    PR.RU™