Методичні рекомендації. При вивченні даної теми студенти повинні засвоїти, що одним з видів комп'ютерної злочинності є протиправне ушкодження комп'ютерної інформації або програм із

При вивченні даної теми студенти повинні засвоїти, що одним з видів комп'ютерної злочинності є протиправне ушкодження комп'ютерної інформації або програм із метою пошкодження функціонування комп'ютерів. Найбільше поширеним інструментом знищення комп’ютерних даних є віруси, які уявляють собою спеціально написану невелику по розмірам програму, яка може «приписувати» себе до інших програм (тобто “заражати” їх), а також виконувати різноманітні небажані дії на комп'ютері.

Варто звернути увагу, що по характеру прояву відокремлюють логічні пристрої, які класифікуються на такі типи: “комп’ютерний черв'як” - невеличка програма, що копіює сама себе і таким чином забруднює операційну систему і банки даних; “поїдач інформації” - програма, що при роботі з базами даних вносить у них зміни або взагалі знищує їх; “троянський кінь” - використовується розробниками програм для захисту авторських прав (запобігання несанкціонованого копіювання); “логічна бомба уповільненої дії” - програма, яка має тривалий інкубаційний період, після завершення якого вірус починає функціонувати.

Контрольні питання:

1. Що таке комп’ютерний вірус та його типи?

2. Охарактеризуйте ознаки появи комп’ютерного вірусу на комп’ютері.

3. Які заходи слід вживати для попередження появи комп’ютерних вірусів на комп’ютері?

4. Які антивірусні програми Ви знаєте?

Виконання практичних завдань.

- вихідні дані та завдання повідомляються викладачем.

Рекомендована література до теми:

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

1. Батурин Ю.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность [ Текст ] / Ю.М. Батурин, А.М. Жодзишский. - М.: Юридическая литература, 1991. - 160 с.

2. Безруков Н.Н. Компьютерная вірусологія [ Текст ] : Справ.руков. / Н.Н. Безруков. - К.: УРЕ, 1991. – 417 с.

3. Гаєвський А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. Windows 95/98 и Internet [ Текст ] / А.Ю. Гаєвський. –К. : А.С.К., 2000. - 416 с.

4. Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки [ Текст ] : Навч.посіб. / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 328с.

5. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації [ Текст ] : Навч. посіб. / М.М. Коваленко. –К. : Наука. Думка, 1999.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.2

ТЕМА5. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР MICROSOFT WORD

Практичне заняття №1 з теми 5 – 2 години

Тема: “Засади та принципи роботи з тестовим процесором

Microsoft Word”

1. Програмний комплекс Microsoft Office: склад та призначення.

2. Текстовий процесор Microsoft Word: призначення, зміст меню, принципи та правила роботи з даними.


5293057754844487.html
5293103359525495.html
    PR.RU™