Про боротьбу з бомбовим тероризмом

(укр/рос)

Держави-учасниці цієї Конвенції, беручи до уваги цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй (995_010), які стосуються підтримання міжнародного миру та безпеки і розвитку добросусідства та дружніх відносин і співробітництва між державами,

глибоко занепокоєні ескалацією в усьому світі актів терроризму в усіх його формах і проявах, посилаючись на Декларацію з нагоди п'ятдесятої річниці

Організації Об'єднаних Націй від 24 жовтня 1995 року (995_375), посилаючись також на Декларацію про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму (995_502), яка міститься в додатку до резолюції 49/60 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1994 року і в якій, зокрема, "держави-члени Організації Об'єднаних Націй урочисто підтверджують, що вони беззастережно засуджують як злочинні, та такі, що не мають виправдання, всі акти, методи і практику тероризму, де б і ким би вони не вчинялись, в тому числі ті, які ставлять під загрозу дружні відносини між державами і народами та загрожують територіальній цілісності і безпеці держав",

відмічаючи, що в Декларації (995_502) державам також пропонується "в терміновому порядку провести огляд сфери застосування існуючих міжнародно-правових положень про запобігання, припинення та ліквідацію тероризму в усіх його формах і проявах з метою забезпечення наявності всеохоплюючих правових рамок, включаючи всі аспекти цього питання",

посилаючись далі на резолюцію 51/210 Генеральної Асамблеї від 17 грудня 1996 року і Декларацію, яка міститься у додатку до неї та яка доповнює Декларацію про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму 1994 року (995_370),

відмічаючи також, що терористичні напади із застосуванням вибухових та інших смертоносних пристроїв набувають все більш широких масштабів,

відмічаючи далі, що в існуючих багатосторонніх положеннях міжнародного права ці напади не розглядаються належним чином,

будучи переконані в нагальній необхідності зміцнення міжнародного співробітництва між державами в розробці і прийнятті ефективних, практичних заходів для попередження таких актів тероризму та для кримінального переслідування і покарання винних,

враховуючи, що подібні акти є предметом серйозної стурбованості всього міжнародного співтовариства,

відмічаючи, що дії військових формувань держав регулюються нормами міжнародного права за рамками цієї Конвенції і що виключення деяких діянь зі сфери застосування цієї Конвенції не звільняє від відповідальності за незаконні з іншої сторони акти, не робить їх законними і не перешкоджає притягненню до відповідальності на підставі інших законів, погодились про таке:


5289034256571690.html
5289095020973115.html
    PR.RU™